top of page

FIT & BEAUTY MASSAGE 
MASÁŽE ČESKÝ KRUMLOV
Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
Všeobecné obchodní podmínky masážního studia FIT&BEAUTY MASÁŽE
Inga Šulek – IČO: 17305683 

1. Základní ustanovení

 

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb ve studiu FIT&BEAUTY MASÁŽE Inga Šulek (dále jen provozovatel) IČO 17305683 , v provozovně  Tovární 235, Domoradice, 381 01 Český Krumlov a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující), návštěvníkem studia (dále jen návštěvník) a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen zákazník).

 

1.2. Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

 

1.3 Nákupem dárkového poukazu, telefonickým objednáním nebo objednáním na e-mail konkrétního termínu masáže, projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.


2. Objednávka služeb, podmínky a ujednání

 

2.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem v poptávkovém formuláři, telefonicky, osobně nebo e-mailem. Pokud je uplatňován dárkový poukaz, je toto nutné oznámit při rezervaci termínu. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas.

 

2.2. Přeobjednání
Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka. 

 

2.3. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka. 

 

2.4. Absence zákazníka

V případě nepřítomnosti nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané masáže, případně bude rovnou odečtena z hodnoty certifikátu, poukazu nebo bonusu zdarma.

 

2.5. Odmítnutí masáže
Masáž může být odmítnuta v těchto případech: 
a) zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění 
b) zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek 
c) zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem 

 

2.6. Předčasné ukončení masáže
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se: 
a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo 
b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo 
c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během masáže bude zákazník chovat nepřístojným způsobem

 

2.7. Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas. 

 

2.8. Zdravotní indispozice zákazníka
Zákazník je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby, informovat provozovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech o svých zdravotních potížích, při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu vzniku či zhoršení zákazníkových zdravotních komplikací. Provozovatel doporučuje zákazníkovi, aby v případě svých zdravotních jakýchkoliv potíží předem konzultoval vhodnost služeb se svým lékařem.

Provozovatel zejména nedoporučuje výkon služby, pokud zákazník trpí akutními záněty kloubů a svalů, kožními vyrážkami, plísněmi, velkými modřinami, nádory, vředy, otevřenými ranami, pokročilou osteoporózou, horečkami či zvýšenými teplotami, stavy zvýšené krvácivosti, bakteriální či virovou infekcí, apod.

 

2.9. Neohlášené či zatajené zdravotní potíže
Každý zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou zákazníku v důsledku jím před výkonem služby neohlášených či zatajených zdravotních potíží, kterými tento zákazník trpí, či nerespektováním výše uvedeného v tomto čl. informovaný souhlas zákazníka VOP

 

2.9. Ceník masáží 
Ceník masáží je k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Všechny ceny obsahují DPH vy výši 21%. 

 

3. Reklamace služeb

 

3.1. Reklamace poskytovaných služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a věrohodně doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. 

 

3.2. podání reklamace
Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

 

4. Dárkový poukaz

 

4.1. Použití dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné relaxační masáže z nabídky masážního studia FIT&BEAUTY MASÁŽE, Inga Šulek. Dárkové poukazy se vydávají na uvedenou nominální hodnotu. Přesný druh a rozsah se sjednává při objednání termínu návštěvy, nebo před zahájením masáže. Popis jednotlivých masáží najdete na webových stránkách studia: https://www.fbmassageck.cz. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem masáže pro ověření platnosti. 

 

4.2. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány na uvedenou nominální hodnotou. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.  

 

4.3. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný maximálně šest měsíců od jeho zakoupení. Po uplynutí tohoto data se poukaz stává neplatným. Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem. Není dovoleno kopírování, či jiné úpravy dárkové poukázky. 

 

4.4. Souhlas s obchodními podmínky
Zakoupením dárkového poukazu kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující je povinen seznámit osobu, které dárkový certifikát daruje, s podmínkami zde uvedenými. Přijetím dárkového poukazu jeho držitel souhlasí s podmínkami zde uvedenými.

 

5. Závěrečná ustanovení

 

5.1 Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.

 

5.2. Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.10.2022

 

5.3 Zpracování osobních údajů
Zákazník výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. 
Zákazník poskytnutím emailové adresy souhlasí se zasíláním Obchodních sdělení na svou emailovou adresu, tento souhlas je možné kdykoliv odvolat.

bottom of page